Rss

  • redit
  • delicious
  • youtube
  • flickr
  • linkedin
  • google

Finansiera ditt nystartade IT-företag

IT-branschen skriker mer eller mindre efter kompetens, och att utbilda sig inom teknik och IT är onekligen en god idé. Utsikterna att få jobb direkt efter slutförd utbildning är mycket goda.

Många väljer för övrigt också att starta eget IT-företag. Kanske har även du bestämt dig för en sådan satsning. I så fall gäller det naturligtvis att du har en bra affärsidé, samt att du hittar ett sätt att finansiera ditt företag. Det finns flera olika sätt att lösa detta på. Ansök om företagslån om du vill få ett startkapital som hjälper dig med lokalhyra, eventuella personalkostnader och utrustning tills ni har hunnit få fart på affärerna.

Börja i liten skala

För att du inte ska behöva ta alltför höga lån är det viktigt att du börjar i liten skala. Du kanske inte ens behöver anställa någon till en början. Om du själv utför alla arbeten kommer du att kunna arbeta upp en kundkrets utan höga kostnader. När du sedan har en bred kundkrets kan du ta in någon mer i bolaget, utan att det blir en stor risk. På så sätt kan du också slippa undan lokalkostnader, eftersom du som ensam i företaget kan arbeta hemifrån i uppstartsfasen.

Comments are closed.